26°C
ANKARA HAVA DURUMU26°C Az Bulutlu
İLETİŞİM 0 312 5281010

Projeler

Gelard

Külliyeler

- +
Külliyeler

MEDENİYETİMİZ, TOPLUMSAL SİSTEMİMİZ, TOPLULUK ANLAYIŞIMIZ, KÜLTÜR ORTAMLARIMIZ VE İNSANIMIZ
Türk-İslam medeniyet geleneğimizde ülkemiz insanlarının medeniyet birikimi, tarihten gelen toplumsal duyarlılıklar ve örgütlenmeler sayesinde küresel örnekler üretmeyi başarmıştır. Bu başarı, genelde kadim inanç sistemimiz ve bütüncü dünya görüşümüzden kaynaklanırken ayni zamanda özelde hem doğu hem de batı toplumlarına göre daha kapsayıcı ve dayanışmacı bir medeniyet üretmiş olmamızdan kaynaklanır. Bu yüzden bizim medeniyetimiz bir sevgi, hoşgörü, saygı, merhamet, vicdan ve adalet medeniyetidir. Bu nedenledir ki, gerek başta mimari alan gerekse diğer medeniyet ürün alanları eserlerinde bu insani nitelikler gözlemlenir.

Sözü edilen toplumsal örgütlenmeler içinde üç tür mekansal düzenleme önem kazanmıştır. Bunlar, kırsal yerleşimlerimiz, şehirlerimizde ki mahallelerimiz ve şehirlerimizin dini, sosyal ve kültürel merkezleri olan vakıf külliyelerimizdir. Bu çevreler hem yaşamları hem de fizik oluşumları ile birer çevresel sanat eseridir. Bu düzenlere biçim veren yapı yapma sanatı yani mimarimiz medeniyetimizin en etkili şekilde öne çıkan sanatı olmuştur.

MEDENİYETİMİZİN ŞEHİR YERLEŞİMLERİ, SOKAKLARIMIZ, MAHALLELERİMİZ, SEMTLERİMİZ, ŞEHİR YAPILARIMIZ VE SEMT MERKEZLERİMİZ OLARAK KÜLLİYELERİMİZ.
KÜLLİYELERİMİZ PROJESİ

Başlanması önerilen çalışma, külliyelerimiz konusundaki birikimimiz üzerine daha çok anlamlı bilgi üretmemiz, bunlar üzerinde düşünmemiz ve geleceğimiz için kuracağımız yerleşimler ortamında örnek olacak yeni külliyeler üretme süreçlerini belirlememiz amacıyla yapılacaktır.

Külliyeler, bizim medeniyet birikimimizin (Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı) çok boyutlu ve bütünleşik, dini, sosyal ve kültürel hizmet ortamlarıdır. Hem kentsel tasarım açısından hem de mimarileriyle kentsel kültür varlıkları olarak kabul edilmeleri medeniyetimizin geleceğini kurgulama açısından önemlidir.

Külliyeler, aynı zamanda, bu anlayışın özü olan vakıf düşüncesiyle, hizmetleriyle ve kentsel ortamdaki varlıkları ile küresel açıdan birer toplumsal duyarlılık ve kentsel estetik örnekleridir.

Külliyelerin oluşumları onlari kuran vakiflarin güç ve amacina göre değişik ölçeklerde ve boyutlarda olmuştur. Ancak, hepsi, hem bulundukları semtin veya mahallenin hemde şehrin toplumsal ve kültürel merkezleridir. İnsanların buluştuğu, din, eğitim, beslenme, sağlık ve alışveriş hizmetlerini çeşitli ölçeklerde aldıkları şehirsel alanlar oluşturmuşlardır.

Külliyeler, vakfıyeler aracılığı ile toplumsal var oluşlarını gerçekleştirdikleri için varlıklarını rahatça sürdürebilmişlerdir ve hala şehirlerimizdeki belleğin en önemli unsurlarıdır.

Külliyeler, fiziki olarak da şehrin belleğinde güçlü izler bırakmışlar ve çoğunlukla kentin siluetinin en önemli öğelerini oluşturmuşlardır.

Medeniyetimizin ve dünyanin önemli kültür varlıkları olan külliyelerimizin anlamlı bir çerçevede bütünüyle anlaşılması, günümüzde sağlıklı kullanılması ve kentsel dokuda önemli bir alternatif olarak yeniden üretimleri aracılığı ile kültürel devamlılıklarımızın sağlanmas için çok boyutlu bir çalışma yapılmasi gerekmektedir. Bu çalişmalar birkaç boyutta birden ilerlemelidir.

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.